Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży (w skrócie: WOPiTU w Łomży) jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym i utrzymywanym w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, profilaktyki i promocji zdrowia.

Forma prawna

Forma prawnaSAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ.

 

Organ tworzący

Organem tworzącym WOPiTU w Łomży jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

 

Osobowość prawna

WOPiTU w Łomży uzyskał osobowość prawną na mocy postanowienia Sądu Rejonowego – Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr 0000057256.

 

Nadzór

Organem sprawującym nadzór jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Zakres nadzoru: zgodność działań WOPiTU w Łomży z przepisami prawa, statutem i regulaminem organizacyjnym.

 

Podstawa prawna funkcjonowania

Źródło

Statut WOPiTU w Łomży § 1, § 2, § 4, § 8.
http://wrotapodlasia.pl/
http://krs.ms.gov.pl/
http://pl.wikipedia.org/

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Kościuk

Wytwarzający/odpowiadający: WOPiTU w Łomży

Data wytworzenia: 2016-10-17

Wprowadzający: Bartosz Kozioł

Data wprowadzenia: 2016-10-17

Data modyfikacji: 2018-11-22

Opublikował: Bartosz Kozioł

Data publikacji: 2016-10-17