Historia

Na fali radości i powiewu nowego ducha z okazji pobytu Papieża Jana Pawła II w Łomży oraz jako owoc I Kongresu Trzeźwości, który odbył się w 1991 r. zapadła decyzja Wojewody Łomżyńskiego we współpracy z Zarządem Miasta Łomża o organizacji Ośrodka (dzięki dotacjom udzielonym przez Ministra Zdrowia).

  • 28.01.1992 r. został powołany Ośrodek, Wojewodę Łomżyńskiego jako samodzielna jednostka budżetowa. a w kwietniu rozpoczęto przyjmowanie pierwszych pacjentów w naszej siedzibie przy ul. Rybaki 3.
  • 04.06.1992 nastąpiło uroczyste otwarcie Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.
  • W dniach 8-9.11.2002 r., obchodząc X rocznicę istnienia WOPiTU zorganizowano II Kongres Trzeźwości pod nazwą „Od uzależnienia w kierunku rozwoju duchowego”.
  • III Kongres Trzeźwości  w dniach 11-13 listopada 2012 r.
  • 12.12.2016 r. Ośrodek uzyskał akredytację Dyrektora PARPA na prowadzenie staży, w ramach II etapu Programu szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzaleznień
  • Dnia 01.03.2017r. nastąpiła zmiana na stanowisku Dyrktora, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 28 lutego 2017 r. Nr196/2564/2017 powołano Panią Renatę Szymańską na nowego Dyrektora WOPiTU.

Rok 2012 był szczególną datą dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, ponieważ obchodzono XX rocznicę istnienia.

Świętując XX rocznicę w 2012 r.   zorganizowano następujące przedsięwzięcia:

  1. III Kongres Trzeźwości  w dniach 11-13 listopada 2012 r.
  2. Nakręcono film edukacyjno-dokumentalny pt. „ Tu zawsze ktoś czeka …”.
  3. Wydano „ Informator WOPiTU – o możliwościach pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom” – publikacja prezentuje historię lecznictwa odwykowego o powstawanie ruchu samopomocowego AA i Al.-anon w regionie oraz minione 20 lat pracy Ośrodka.  Zawiera też informację o placówkach leczenia uzależnień na terenie woj. podlaskiego.

         [ do otrzymania w sekretariacie ośrodka]

Od początku swego istnienia Ośrodek współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Instytutem Psychologii Zdrowia PTP (od 1994r. program monitorowania efektów terapii), Duszpasterstwem Trzeźwości i Pełnomocnikami Samorządów ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grudniu 1997 r. Ośrodek został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako jeden z pierwszych w województwie łomżyńskim. Od stycznia 1999 r. podlega Sejmikowi Województwa Podlaskiego zaś od 20.09.1999r. jest placówką koordynującą funkcjonowanie placówek lecznictwa odwykowego w województwie podlaskim.

Siedzibą Ośrodka jest samodzielny budynek położony u podnóża Starego Miasta w dolinie Narwi na terenie dawnego ogrodu jordanowskiego. Wiosną z okien Ośrodka rozciągają się piękne widoki na rozlewiska Narwi, szalejące stada ptaków i czasami dokuczają komary. Nad pacjentami „czuwa rodzina bocianów”.

W podpiwniczeniu Ośrodka  miało swoją siedzibę  Łomżyńskie Stowarzyszenie „Zdrowie i Trzeźwość” (do 2013r.) potocznie nazywane Klubem Abstynenta. Stowarzyszenie  zorganizowała grupa pierwszych pacjentów  spotykajaca się w światlicy osiedlowej w podpowniczeniu bloku przy ul ks. Janusa 12 w latach 1988 -1992.  Animatoerm i terapeutą  grupy oraz inspiratoerm powarania klubu, a nastepnie stowarzyszenia był  Paweł Kołakowski. Obecnie Stowarzyszenie  ma swoja siedzię przy ul. Dwornej 13.

Organizatorem Ośrodka, twórcą programu terapii i dyrektorem jest mgr Paweł Romuald Kołakowski – psycholog kliniczny, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor.

 

Metryka strony

Udostępniający: Marzena Kościuk

Wytwarzający/odpowiadający: WOPiTU w Łomży

Data wytworzenia: 2016-10-21

Wprowadzający: Marzena Kościuk

Data wprowadzenia: 2016-10-21

Data modyfikacji: 2017-03-02

Opublikował: Marzena Kościuk

Data publikacji: 2016-10-21