Ewidencja kontroli przeprowadzonych w 2016 roku

 

Lp.

Instytucja kontrolująca

Zakres kontroli

Data kontroli

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Kontrola kompleksowa dot. sprawdzenia zgodności stanu faktycznego z obowiązującymi przepisami sanitarnymi

21.06.2016 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku

  1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
  2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
  3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
  4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.

23.06.2016 r. - 04.07.2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

  1. Realizacja zadań określonych w regulaminie organizacyjnym i statucie, dostępności i jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
  2. Prawidłowość gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi.
  3. Gospodarka finansowa.

13.09.2016 r.- 03.10.2016 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łomży

Kontrola urzędowa w zakresie bezpieczeństwa żywności

23.11.2016 r.

 

Z dokumentacją dotyczącą przebiegu i efektów kontroli (w tym wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów przeprowadzających kontrole) można zapoznać się w Sekretariacie Ośrodka, przy ul.Rybaki 3 w Łomży.

Metryka strony

Udostępniający: WOPiTU w Łomży

Wytwarzający/odpowiadający: WOPiTU w Łomży

Data wytworzenia: 2016-10-24

Wprowadzający: Marzena Kościuk

Data wprowadzenia: 2016-10-25

Data modyfikacji: 2016-12-15

Opublikował: Marzena Kościuk

Data publikacji: 2016-10-25